Kjøpe

Å kjøpe en eiendom i Spania, er ikke komplisert, men det er en viss forskjell i forhold til hva vi er vant med i Norge. Et eiendomskjøp tar normalt mellom 6 – 8 uker, og alt gjøres på Spansk. Det er en del ting å passe på, men vi hjelper dere under hele prosessen. Vi anbefaler alltid å bruke advokat.

Kjøpsprosedyren for kjøp av eiendom i Spania er beskrevet her:

  1. Visning og budrunde.
  2. Reservasjonskontrakt. Når pris og dato for overtakelse er avtalt, lages det en Reservasjonskontrakt som begge parter signerer. Kjøperen betaler da 6000 euro i depositum. Dette betales normalt sett til advokatens klientkonto. Eiendommen tas nå bort fra markedet, og den juridiske undersøkelsen av eiendommen starter.
  3. Juridisk Undersøkelse. Din advokat kontakter selgerens juridiske person, og ber om alle dokumenter som trengs, for å undersøke om eiendommen ikke har noen form for hindringer for at skal kunne overta eiendommen. Advokaten undersøker om det ikke foreligger ubetalte skatter, lån eller andre mislighold som kan hindre en overtakelse.
  4. Privat Kjøpsavtale. Når advokaten har undersøkt alt, og gitt klarsignal for at alt er i orden, lages det en Privat Kjøpsavtale. Denne er mer dyptgående enn Reservasjonskontrakten. Nå betaler man normalt 10% av eiendommens pris minus de 6000 euro som ble betalt i depositum.
  5. Skjøtet. I Spania skjer det siste steget i et eiendomskjøp hos Notarius. Her signeres alle dokumenter som kreves for å overta eiendommen. De resterende pengene for kjøpet overføres og nøklene bytter eier. Fra dette tidspunkt er kjøperen rettmessig eier av eiendommen. Skjøtet må signeres av tre parter: Kjøper – Selger og Notarius. Det kan også være din juridiske representant som har fullmakt fra deg.
  6. Registrering av kjøpet. En liten stund etter at kjøpet er gjennomført hos Notarius, er skjøtet klart, og kan registreres i Eiendomsregisteret. Nå skal alle kostnader, skatter, overføringskostnader og andre eventuelle kostnader være betalt. Din juridiske person påser at kontrakter som vann, strøm og husleie blir overført til deg. Han oppretter også fast trekk fra din Spanske bankkonto.

Når du kjøper en eiendom i Spania er det alltid noen avgifter og kostnader som tilkommer, som du må kjenne til. Det er også en liten forskjell om du kjøper en brukt eiendom eller nyproduksjon.

For en brukt eiendom er kostnadene: 8% for eiendommer oppad til 400.000 euro, 9% mellom 400.000 til 699.000 euro og 10% over 700.000 euro. Dette er en overføringsskatt til staten. I tillegg kommer 2% til Notarius samt eiendomsregisteret og 1% pluss moms til advokat.

For en Nyproduksjon er kostnadene 10% i moms, 1,5% i stempelskatt. 2% til sammen til Notarius og eiendomsregisteret, samt 1% pluss moms til advokat. Ved eventuelle banklån som en del av finansieringen, kan det komme noen kostnader i forbindelse med etableringen av lånet.