Köpa

Att köpa en fastighet i Spanien är inte komplicerat men det är en viss skillnad mot hur vi är vana vid att köpa. Ett fastighetsköp tar normalt mellan 6-8 veckor och allt görs på Spanska. Det är en del att hålla reda på men vi kommer hjälpa dig genom hela processen. Vi rekommenderar alltid att använda advokat, som kommer leda dig genom hela processen.

Proceduren att köpa en fastighet i Spanien är beskriven nedan.

  1. Visning och budgivning.
  2. Reservations kontrakt. När pris och datum för övertagande är överenskommet görs ett reservationskontrakt som båda parter signerar. Köparen betalar 6 000 € i deposition till sin advokat eller sin representants klientkonto. Fastigheten tas nu bort från marknaden och den juridiska undersökningen tar sin början.
  3. Juridisk undersökning. Din advokat kontaktar säljarens juridiska ombud och begär in alla dokument som krävs för att undersöka om fastigheten inte har några hinder för övertagande. Advokaten undersöker att det inte finns skulder, obetalda skatter, lån eller andra hinder för att överta fastigheten.
  4. Privat Köpeavtal. När advokaten har undersökt och sagt ok för ett övertagande uppförs ett privat köpeavtal som är mer djupgående jämfört med reservationsavtalet. Nu betalar man normalt 10 % av fastighetens pris minus de 6 000 som erlades som deposition.
  5. Lagfart (Escritura). I Spanien sker det sista steget i ett fastighetsköp hos en notarie. Här signeras alla dokument som krävs för att överta fastigheten. De resterande pengarna för köpet betalas och nycklar överlämnas. Från denna stund är köparen laglig ägare till fastigheten. Lagfarten måste signeras av tre parter; Köpare – Säljare samt notarie. Det kan också vara din juridiska representant som har fullmakt från dig.
  6. Registrering av köpet. Ett tag efter att köpet genomförts hos notarie är lagfarten klar och kan registreras hos fastighetsregistret. Nu ska alla kostnader, skatter, transfereringskostnader och andra eventuella kostnader. Ditt juridiska ombud ser till att alla kontrakt som vatten, el, föreningsavgifter förs över på dig. Han upprättar också direktdebitering på ditt spanska bankkonto.

När du köper en fastighet i Spanien är det alltid några avgifter och kostnader som tillkommer som du måste känna till. Det skiljer sig också lite beroende på om det är en begagnad fastighet eller en nyproduktion.

För en begagnad fastighet så är kostnaderna; 8 % för fastigheter upp till 400 000 €, 9 % mellan 400 000 – 699 999 € och 10 % över 700 000 €. Detta är en överföringsskatt till staten. I tillägg till detta kommer 2 % till notarie samt fastighetsregistret och 1 % + moms (21%) till advokat.

För en nyproduktion så är kostnaderna; 10 % i moms, 1,5 % stämpelskatt, 2 % till notarie och fastighetsregister samt 1 % + moms (21%) till advokat.

Beroende på hur ni finansierar köpet så kan det tillkomma ytterligare kostnad för banklån.